Werken bij DVE betekent anders werken. Werken in een professionele omgeving met ruimte voor eigen inbreng en vrijheid van invulling binnen gemaakte afspraken. DVE levert een actieve bijdrage aan de implementatie van de 53 kwaliteitsverbetervoorstellen zoals voorgesteld door het NBA.

Wij realiseren ons dat goed werk alleen tot stand komt in een prettige en open werkomgeving met ruimte voor coaching on the job en een interactieve afstemming met de privé situatie.

Uitgangspunt is dat persoonlijke groei gebaseerd is op intrinsieke motivatie en daarom op een juiste afstemming met de taken en verantwoordelijkheden. Wij stellen hoge ambities zeer op prijs, maar wegen wel de persoonlijke grenzen en wensen af. Up or out hanteren wij dan ook niet als standaard.

Actuele Vacatures:

Enthousiaste MKB assistent-accountant m/v (minimaal 32 uur) samenstelpraktijk

Waarom DVE?

Toegankelijk

Aandacht

Consistent

Verantwoordelijkheid

Pro-actief

Menselijk