Uw jaarrekening is een belangrijk verantwoordingsdocument. De jaarrekening wordt voor tal van zaken gebruikt. Hierbij kan worden gedacht aan:
– grondslag voor uw fiscale aangifte;
– ijkpunt om de business te evalueren;
– basisdocument voor financieringsaanvragen;
– benchmarking;
– externe verantwoording bij de Kamer van Koophandel.

De jaarrekening wordt aldus gebruikt voor het nemen van belangrijke beslissingen en dient daarom met de nodige expertise en zorgvuldigheid te worden samengesteld.

Dat is onze kernexpertise! Wij werken dit graag SAMEN met u uit. Kennis van uw bedrijf en uw persoonlijke situatie zij hierbij van groot belang. Daarom blijven wij graag frequent met u in contact, zodat wij goed op de hoogte zijn van uw actualiteit en wij snel en efficiënt uw jaarrekening(en) kunnen samenstellen.

Waarom DVE?

Toegankelijk

Aandacht

Consistent

Verantwoordelijkheid

Pro-actief

Menselijk