Is uw bedrijf controleplichtig en dient de jaarrekening te worden voorzien van een controleverklaring van een extern accountant?
U kent dan vast wel de situatie dat er veel informatie wordt opgevraagd en dat dit tijdelijk een behoorlijk beslag legt op uw beschikbare tijd. Indien dit niet op een slagvaardige wijze plaatsvindt is het niet uit te sluiten dat een externe accountantscontrole veel tijd in beslag neemt en er bovendien meerwerk in rekening wordt gebracht.
Door onze jarenlange ervaring als controlerend accountant kunnen wij een brug slaan tussen u en uw controlerend accountant. Wij stemmen haarfijn met hen af welke gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de controle en dragen zorg voor een strak dossier dat 1 op 1 gehanteerd kan worden door de controlerend accountant.

Dit bespaart u tijd, frustratie en geld!

Waarom DVE?

Toegankelijk

Aandacht

Consistent

Verantwoordelijkheid

Pro-actief

Menselijk