In tal van situaties is het zinvol of noodzakelijk om een krediet bij een externe partij te verwerven. Dit kan een bank, een private investor of bijvoorbeeld een familielid zijn.
Deze situaties doen zich voor bij op- of doorstarten , groei, reorganisatie, tijdelijk terugval in business, diepte-investeringen en voorraadfluctuaties. Een financier is uitsluitend bereid deze financiering te verstrekken indien deze weet wat de financiële positie is. Onze ervaring leert dat het hierbij altijd gaat om:
– de meest recente definitieve geconsolideerde jaarrekening;
– de meest recent ingediende fiscale aangiften en opgelegde aanslagen;
– een prognose en/of een kasstroomoverzicht over het lopende jaar en voor het komende jaar;
– en bovenal een ondertekening of mededeling van de accountant.

Zorg dat u voorbereid bent!

Alvorens een financieringsaanvraag in te dienen altijd zorgen dat u deze documenten paraat heeft en ons tijdig inschakelen!
Een financier waardeert dit en het aanvraagproces wordt hiermee verkort en een stuk efficiënter.

Wij adviseren u bij financieringsbehoefte ons een financieringsscan uit te laten voeren. Wij kunnen u dan net een redelijke mate van betrouwbaarheid aangeven of uw financieringsverzoek haalbaar is.

Waarom DVE?

Toegankelijk

Aandacht

Consistent

Verantwoordelijkheid

Pro-actief

Menselijk