Kwaliteit en een goede relatie met onze cliënten staan bij DVE hoog in het vaandel. Mocht u desondanks hinder ondervinden op het handelen van een van onze medewerkers, danwel onze dienstverlening dan kunt u contact opnemen met onze compliance officer.
U kunt zich hiervoor schriftelijk wenden tot dhr. G.W. Slijkhuis (RA), compliance officer bij DVE accountants. Wij vertrouwen erop dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte, gegronde zorg. De wijze waarop uw klacht in behandeling wordt genomen kunt u terugvinden in ons kwaliteitshandboek, hoofdstuk klachtenreglement. Dit reglement kunt u ter inzage bij ons kantoor opvragen.

U dient uw klacht schriftelijk te sturen naar;

DVE
Ter attentie van de Compliance Officer
Sonsbeekweg 4
6814 BA Arnhem

Waarom DVE?

Toegankelijk

Aandacht

Consistent

Verantwoordelijkheid

Pro-actief

Menselijk