Uw jaarrekening is onze zorg!

De jaarrekening heeft tal van functies:
– de basis voor uw fiscale aangifte;
– interne en externe verantwoording van uw financiële huishouding;
– basisdocument bij het aanvragen van financieringen;
– periodiek pijldocument om de business te evalueren.

Het samenstellen van de jaarrekening is een zorgvuldig proces. Onze stelregel is dat wij dat samen met u doen!

Het is hierbij van groot belang dat wij gedegen kennis hebben van uw onderneming en dat er regelmatig contactmomenten zijn. Op deze wijze kunnen wij snel, gedegen en efficiënt uw jaarrekening samenstellen.

Waarom DVE?

Toegankelijk

Aandacht

Consistent

Verantwoordelijkheid

Pro-actief

Menselijk