In deze disclaimer wordt verstaan onder:
DVE: de eigenaar van de website;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud alsmede de foto’s;
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door DVE met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, DVE aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
DVE is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Foto’s op deze site zijn in opdracht van DVE gemaakt en derhalve eigendom van DVE.

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.dveaccountants.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
DVE Accountants zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens
Wij behouden ons alle rechten voor.

Waarom DVE?

Toegankelijk

Aandacht

Consistent

Verantwoordelijkheid

Pro-actief

Menselijk