Dit is een heel breed terrein, waar wij ons graag op begeven. Waarom? Omdat wij accountancy graag in een breed perspectief zien. Wij bevinden ons in een unieke positie, omdat:
– wij totale inzage hebben in uw financiële-, bedrijfs- en persoonlijke situatie;
– zelf ondernemer en/of ondernemend zijn;
– beschikken over een zeer waardevolle database van ervaringen van mede-ondernemers (uiteraard geanonimiseerd);
– zowel breed als diep opgeleid zijn u te adviseren.

Laat de kans niet liggen en bel of mail ons als u vragen heeft. Gekke vragen bestaan niet!

Waarom DVE?

Toegankelijk

Aandacht

Consistent

Verantwoordelijkheid

Pro-actief

Menselijk